[CHÍNH XÁC] Giá vàng miếng SJC, PNJ hôm nay tại Hà Nội

Giá vàng miếng hôm nay tại Hà Nội
Vàng Giá mua vào
(triệu đồng/chỉ)

Giá bán ra
(triệu đồng/chỉ)

Vàng miếng Doji 6,600 6,700
Vàng miếng SJC (999.9) 6,620 6,710
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,160 5,270
Vàng miếng Kim Bảo 999.9 5,160 5,260
Vàng miếng Phúc Lộc Tài 999.9 5,160 5,270