marka avukatı – marka avukatı ankara

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan simge veya işaretlerdir. Sözcüklerden, şekillerden, harflerden, sayılardan marka üretilebilmektedir. Ayrıca çizimlerden, sembollerden, ürünlerin ambalajlamalarında ya da şekillerinde kullanılan üç boyutlu karakterlerden, hatta seslerden, renklerden bile marka oluşturulması mümkündür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *